VGO keur

Voor onze VGO partners werken we in een RGS verband als adviseur in constructieve veiligheid.

vgo keur

Wat is Resultaatgericht Samenwerken (RGS)?

Resultaatgericht samenwerken is een vrij nieuwe manier van samenwerken. Het verschil met traditioneel aanbesteden is dat opdrachtgevers bij vastgoedonderhoud streven naar continuïteit in de werkrelatie en naar het wegnemen van risico’s. De opdrachtnemer stelt op basis van het door de opdrachtgever gewenste kwaliteitsniveau (de prestatie-eisen) scenario’s op. Bepaalde taken en verantwoordelijkheden worden verlegd naar het onderhouds- of renovatiebedrijf.

De samenwerking wordt vastgelegd in een resultaatgericht onderhoudsplan of in een prestatie-overeenkomst. Door deze manier van werken krijgt het onderhouds- of renovatiebedrijf een grotere vrijheid om zelf de onderhoudsactiviteiten te bepalen. Met een prestatieovereenkomst wordt bereikt dat het onderhouds- of renovatiebedrijf gedurende langere tijd de kwaliteit van het werk conform de eisen garandeert. Regelmatige periodieke controle is dan ook onderdeel  van de overeenkomst. Aan de hand van periodieke inspecties en controles kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer diverse onderhoudsscenario's op- en bijstellen.

Partnership

Bij resultaatgericht samenwerken is er dus eerder sprake van partnership dan van de stereotype opdrachtgever/opdrachtnemer-relatie. Met alle voordelen van dien. Het voordeel voor de opdrachtgever is helder. Die kan exact inschatten wat, bijvoorbeeld, de komende tien jaar de kosten zijn voor het beheer en onderhoud van een complex. Onaangename financiële verrassingen zijn er niet meer bij.

Bovendien blijkt in de praktijk dat juist bij deze manier van samenwerken onderhoudsbedrijven eerder geneigd zijn om vernieuwende technieken toe te passen.

VGO keur = keurmerk voor duurzame samenwerkingsvorm

Mission statement

VGO-keur staat voor een duurzame samenwerkingsvorm in onderhoud en renovatie, die veelzijdig voordeel oplevert. Het is de vooruitstrevende stap van inspanningsgericht naar resultaatgericht samenwerken. Door de basis waarop u samenwerkt te veranderen en strategisch vastgoedbeheer ook als onderhouds- of renovatiebedrijf te beheersen, kunt u de gebouwen beter renoveren en onderhouden. Deze kennisbundeling, die plaatsvindt in een partnership tussen verantwoordelijke partijen, geeft een beter resultaat voor alle partijen.

Het biedt u als vastgoedbewoner en –gebruiker een goed onderhouden kwaliteitsgebouw: comfort en waar voor uw geld. Als vastgoedeigenaar krijgt u de zekerheid van geen onnodig, maar goed onderhoud en renovatie, voor minder geld. De risico’s van uw vastgoedbeheer zijn beheersbaar en onderhouds- en renovatiebedrijven leveren resultaat. Als onderhouds- of renovatiebedrijf draagt u meer verantwoordelijkheid, denkt u strategisch mee met scenario- ontwikkeling, beslist u met uw vakmanschap gezamenlijk over de beste aanpak. U krijgt een interessante, goede werkvoorraad voor een lange termijn. Met deze verbetering verduurzaamt u het Nederlandse vastgoed.

VGO-keur: duurzaam onderhoud, beter voor Nederland.

(bron: www.vgokeur.nl)

Meer informatie?
Bel ons vrijblijvend 088 - 111 25 25

Of maak gebruik van onderstaand contactformulier.

Kwaliteitsborging

Certificering van het werk, een garantie voor zowel de aannemer als de eigenaar!

Meer informatie

Gevelinspectie en onderzoek

Vind oorzaak en oplossing bij gevelproblemen en garandeer veiligheid

Gevelinspectie

Onderzoek, trainingen en bedrijfscertificeringen

Wij delen onze expertise in het Total Wall Opleidingscentrum

Ga naar Total Wall Opleidingscentrum