Total Wall Kwaliteitsborging (TWKB)

Total Wall Kwaliteitsborging (TWKB) is totaaloplossing van analyse tot uitvoering. Indien u werkt met TWKB Erkende Installateurs kan Total Wall u 10 jaar garantie geven.

Alle activiteiten tijdens uwproject worden van begin tot eind geregistreerd door middel van een uitgebreid technisch controleproces. Deze gedetailleerde documentatie waarborgt dat alle aspecten van het project worden vastgelegd, zodat een uitgebreid dossier ontstaat.

Total Wall Kwaliteitsborging (TWKB)
Gedetailleerde onderzoeksinformatie wordt vastgelegd in onze kwaliteitsborging-document.

Dit bevat belangrijke informatie over het bouwwerk zoals het type constructie en de gebruikte materialen, de contactgegevens van alle betrokken partijen, onderzoeken op de locatie, rapporten, een probleemdiagnose inclusief projecttekeningen en foto's, reparatiespecificaties, de gegevens van de aannemer en alle relevante datums.

Erkende installateurs
Om de kwaliteit van het werk te borgen werken we niet enkel met hoogwaardige materialen, maar ook met een netwerk van volledig opgeleide Erkende Installateurs. Dit zijn bedrijven met jarenlange ervaring in structureel herstelwerk. .

Bedrijfsaansprakelijkheid
De planmatige reparaties worden gedekt door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Helifix en er zijn garanties van 10 jaar beschikbaar, via de Erkende Installateur en afgetekend door TotalWall, voor de uitgevoerde herstelwerkzaamheden.

Extra garantie
Voor nog meer zekerheid en gemoedsrust bij wat naar onze mening het meest gedetailleerde en compleetste reparatieproces op de markt is, wordt elke garantie tevens onderschreven door de CPA (Consumer Protection Association).

Fase 1 – Onderzoek:
Het bouwwerk wordt grondig onderzocht door TotalWall of een van zijn Erkende Installateurs om de situatie te beoordelen en de aard van het probleem vast te stellen.

Fase 2 – Diagnose:
De exacte oorzaak (of oorzaken) van het probleem worden zorgvuldig vastgesteld door een ervaren ingenieur. Dit is essentieel voor de ontwikkeling van een passende oplossing.

Fase 3 – Ontwerp en specificatie:
Een ingenieur van TotalWall ontwikkelt het meest geschikte programma voor reparatie van de vastgestelde defecten en een kosteneffectief herstel van de structurele integriteit met een minimale verstoring van de constructie van het bouwwerk.

Fase 4 – Offerte:
De reparaties worden aanbesteed om de beste prijs te verkrijgen voor de klant, die rechtstreeks onderhandelt met de aannemer zonder tussenkomst van TotalWall.

Fase 5 – Installatie:
De reparaties, zoals gespecificeerd in het planmatige ontwerp van TotalWall, worden normaal gesproken uitgevoerd door een van de volledig opgeleide Erkende Installateurs van TotalWall. Deze bestrijken gezamenlijk het hele land.

Fase 6 - Garanties:
Er zijn door verzekeringen gedekte garanties van 10 jaar beschikbaar. Deze omvatten ontwerp, producten en installatie en worden onderschreven door de CPA (Consumer Protection Association). De garanties vormen een aanvulling op de materiaalgaranties van Helifix.

Helifix erkende installateurs

Het netwerk van Erkende Installateurs van Helifix is opgezet om te waarborgen dat de Helifix-producten correct worden geïnstalleerd, zodat deze optimaal presteren en een hoog kwaliteitsbeheerniveau gehandhaafd blijft. Onze klanten profiteren op hun beurt van een superieure uitvoeringskwaliteit en de daaruit voortvloeiende gemoedsrust.

De eerste Erkende Installateur werd aangesteld in 1993, waarna opleidingen werden opgezet en het nationale netwerk geleidelijk werd uitgebreid. Alle Erkende Installateurs werken samen met TotalWall, dat ze voorziet van professionele begeleiding en voorstellen die zijn gebaseerd op jarenlange ervaring, technische knowhow en productkennis. Hierdoor kunnen klanten erop vertrouwen dat hun installatie de best mogelijke oplossing biedt, voor een concurrerende prijs.

Onze Erkende Installateurs zijn geselecteerd op basis van de kwaliteit van hun werk en hun knowhow, en zijn opgeleid in het gebruik van Helifix-producten. Hun erkende status vormt het bewijs dat ze worden ondersteund door TotalWall en Helifix, de marktleiders.

TotalWall bouwt nauwe relaties op met zijn Erkende Installateurs door ze technische ondersteuning te bieden en ze volledig op de hoogte te houden van ontwikkelingen bij Helifix, nieuwe producten en technieken en veranderingen in werkmethoden. Hierdoor kunnen ze hun kennis en vaardigheden vergroten, zakelijke groei realiseren en werken volgens de hoogste sectornormen.

Het netwerk van Erkende Installateurs van TotalWall strekt zich uit over het hele land. De Installateurs doen onderzoek, schrijven bestekken en voeren installaties uit namens TotalWall, en bieden op verzekeringen gebaseerde garanties die door Helifix worden onderschreven.

Indien de werken volgens TWKB uitgevoerd worden, wordt er door Total Wall standaard 5 jaar garantie gegevenen. Aanvullend kan er via TotalWall 10 tot 25 jaar verzekerde garantie afgegeven worden.

Totalwall

Meer informatie?
Bel ons vrijblijvend 088 - 111 25 25

Of maak gebruik van onderstaand contactformulier.