Spouwmuur inspectie

Wilt u weten of uw pand veilig is? Laat dan een gevelinspectie uitvoeren door Total Wall. U regelt deze inspectie bij ons in een handomdraai. Onze vakmensen bepalen aan de hand van een uitvoerige inspectie of de gevels van uw pand veilig zijn en voldoen aan de huidige normeringen.

is uw spouwmuur veilig

Snel zekerheid over uw gevels

De spouwmuur inspectie kan op verschillende manier gedaan worden:

1. Kostengunstige inventarisatie:
Via een eerste risico analyse kan worden bekeken welke gebouwen hoogste prioriteit moeten hebben. Hierbij wordt ook al vanaf de begane grond gekeken of nader onderzoek wel nodig is.

2. Uitgebreid spouwmuur-onderzoek:
Spouwmuur inspectieWij geven op een efficiënte manier een goed beeld van de conditie van de huidige spouwverankering. We zullen alle vier de gevelvlakken inspecteren. De gevels worden benaderd met een hoogwerker welke tot maximaal de vierde bouwlaag kan reiken. Per gevelvlak worden de volgende werkzaamheden verricht:

  • een gevelvlak van circa 2,5x3,0 meter scannen op spouwankers met behulp van een metaaldetector
  • vrijmaken van een tot twee spouwankers per gescand gevelvlak
  • beoordelen van vrijgemaakt anker en middels foto's vastleggen
  • sluiten van gemaakte gaten
  • beoordelen spouwmuuropbouw en staat van metselwerk

Alle bevindingen en verzamelde gegevens worden ondersteund met foto's van het metselwerk, de voegen, spouw en spouwankers in een rapport weergegeven.

Indien de huidige spouwmuurverankering niet aan de benodigde vereisten voldoet, worden trekproeven uitgevoerd met Helifix DryFix RVS renovatiespouwankers. Op deze wijze kunnen we de verbindingssterkte van de spouwmuur bepalen. Met de resultaten van deze trekproeven wordt een calculatieberekening gemaakt en kunnen we de benodigde hoeveelheid renovatiespouwankers bepalen.

3. Inspectie volgens SBR protocol:
Hierbij worden de spouwverankeringen en geveldragers met behulp van een hoogwerker grondig geinspecteerd. De aantallen aanwezige spouwankers en de mate van eventuele corrosie wordt overzichtelijk gerapporteerd.

Meer informatie?
Bel ons vrijblijvend 088 - 111 25 25

Of maak gebruik van onderstaand contactformulier.