Bouwkundeseminar 17 oktober

De Paleiskerk van de Stichting Cultureel Beheer was 17 oktober de toepasselijke locatie voor het door TWC georganiseerde Bouwkunde seminar. Het seminar was bedoeld voor allen die op de een of andere wijze met onderhoud en herstel van bouwwerken hebben te maken.

De zeven sprekers, allen met hun eigen specialistische vakgebied, verzorgden elk een boeiende presentatie in de goed gevulde zaal met geïnteresseerde toehoorders (m/v).  Het geheel stond onder leiding van dagvoorzitter Henk Mulder.

Onderwerpen:
Er werd gesproken over de levensduur van duurzaamheid, maar ook over funderingsproblemen, muurherstel, constructieve veiligheid, resultaatgericht samenwerken en isolatieproblematiek.

Bijzaak of hoofdzaak?
Nut en noodzaak van professioneel onderhoud wordt nog te vaak als bijzaak gezien. Het herkennen van problemen wordt nog wel eens onderschat. Daardoor is er te vaak sprake van symptoombestrijding en worden de werkelijke oorzaken niet aangepakt.

Kwaliteit loont
We kunnen in Nederland veel, maar we laten nog veel meer. Het komt nog te vaak voor, dat opdrachtgevers zich te weinig realiseren, dat kwaliteit een optelsom is van kennis en kunde. Opdrachtgevers dagen onderhoudsbedrijven uit om steeds betere kwaliteit en service te leveren, maar zijn in afnemende mate bereid daar ook de juiste prijs voor te betalen. En dat is vragen om vierkante cirkels en droog water.  Te vaak wordt nog vergeten, dat vakspecialisten hun gewicht in goud waard zijn, maar er slechts een fractie van kosten.

Samenwerking
Opdrachtgevers en uitvoerders moeten het er samen over eens zijn, waar de gevraagde kwaliteit uit dient te bestaan. De dagvoorzitter merkte onder meer op, dat als bouwwerken konden spreken, ze hun klachten en wensen van de daken zouden schreeuwen.

Informatiestands
Diverse sprekers hadden een informatiestand ingericht, waar men tijdens de pauze en na afloop van de presentaties nader op de desbetreffende problematiek kon ingaan.

Geslaagde bijeenkomst
Gezien de positieve reacties van de aanwezigen, kan worden gesproken over een geslaagde bijeenkomst. Uw columnist hoorde uit de mond van één van de aanwezigen, dat bijeenkomsten, op deze wijze georganiseerd, met praktisch ingestelde specialisten en voor een aantrekkelijke/toegankelijke prijs, nog te weinig plaatsvinden.

Presentatie Total Wall

Marten de Jong, Total Wall

Een goede relatie bestaat bij de gratie van goede communicatie!  Daar was tijdens deze bijeenkomst alle gelegenheid voor. Kortom, voor herhaling vatbaar!

Kijk ook eens op www.bouwkundeseminar.nl 

W. Okkel

 

Resultaatgericht samenwerken

Voor het mooi en duurzaam herstellen van uw vastgoed

Lees over onze passie

Kwaliteitsborging

Certificering van het werk, een garantie voor zowel de aannemer als de eigenaar!

Meer informatie

Gevelinspectie en onderzoek

Vind oorzaak en oplossing bij gevelproblemen en garandeer veiligheid

Gevelinspectie