Bouwkundige detailleringen

We kijken wel naar gebouwen, maar vaak kijken we niet goed genoeg. Een nadere beschouwing kan soms leiden tot verrassende constateringen. Constateringen die vaak van invloed kunnen zijn op de levensduur van een bouwwerk. Anders gezegd, bij een juiste (vakkundige) beoordeling en professioneel onderhoud kan de levensduur van een bouwwerk aanmerkelijk worden verlengd.

bouwkundige-detaillering

Hemelwater
De invloed van hemelwater op een gevel wordt regelmatig onderschat. Daarnaast is hemelwater een transportmiddel voor allerhande vervuilingen. Over zwakke bouwkundige detailleringen hebben we al vaker gesproken. Aansluitingen van daktrimmen, een onjuist bevestigde reling (zie foto), niet goed gemetselde rollagen, waterslagen, of het ontbreken van een overstek, het zijn allemaal zaken die kunnen leiden tot meer of minder desastreuze vervolgschade.

Kennis van bouwmaterialen
Ook is kennis voor wat betreft onderhoud van de desbetreffende bouwmaterialen er belangrijk. Te vaak wordt gesproken over een ‘duurzaam resultaat’ zonder daarbij aan te geven wat nu precies de levensduur is van dat resultaat. Je kunt met een ‘duurzame’ textiellijm twee ‘duurzame’ blokjes hout aan elkaar lijmen, maar tweemaal duurzaam zegt letterlijk niets over de levensduur van zo’n verbinding.

“Vakmensen zijn hun gewicht in goud waard, maar kosten slechts een fractie ervan”

Vakmensen met kennis van gevels
Contact met een deskundige gevelbehandelaar kan u veel geld besparen. De droevige resultaten van projecten, uitgevoerd door mensen die uitsluitend zijn ‘gewapend’ met goede bedoelingen (en zelfs dat niet altijd) zijn legio. Vaak hoor ik de verzuchtende opmerking: “Was ik er maar nooit aan begonnen.”

Voorbereidingen herfst en winter?
Met de herfst en de winter in het vooruitzicht, menen veel mensen dat het goed is om de spouwmuren van hun woning te isoleren door de spouw vol te laten spuiten. Dat is in lang niet alle gevallen een goede oplossing.

Een goede spouw, tezamen met een kwalitatief goede buitengevel voldoet vaak uitstekend. In veel gevallen is een deel van de spouw reeds voorzien van een isolerende laag, aangevuld met een behoorlijke luchtspouw. Als men toch zo’n nabehandeling overweegt, laat het dan eerst beoordelen door een deskundig bedrijf. Een bedrijf, dat u op een begrijpelijke wijze kan en zal voorlichten.

Die zal ook de kwaliteit van de buitengevel controleren. In een aantal gevallen is het voegwerk kwalitatief slechter dan dat het er uitziet. Slecht voegwerk is de oorzaak dat hemelwater de gevel kan binnendringen via plaatsen die daar niet voor zijn bedoeld. Een tijdige controle kan u veel geld besparen.

Henk Mulder

 

Resultaatgericht samenwerken

Voor het mooi en duurzaam herstellen van uw vastgoed

Lees over onze passie

Kwaliteitsborging

Certificering van het werk, een garantie voor zowel de aannemer als de eigenaar!

Meer informatie

Gevelinspectie en onderzoek

Vind oorzaak en oplossing bij gevelproblemen en garandeer veiligheid

Gevelinspectie