Garantie op constructieve veiligheid

Total Wall Concept geeft de beste oplossingen wanneer de buitenschil van een gebouw gebreken vertoont. Door verankering op slimme, efficiënte en nagenoeg onzichtbare methodes worden constructies opnieuw met elkaar verbonden. Een duurzame methode met producten die stuk voor stuk voldoen aan CE normen en waar nodig KOMO gecertificeerd zijn.

Een intensieve samenwerking tussen Total Wall  en onder andere het ontwikkelingslaboratorium van fabrikant Helifix levert nieuwe inzichten en nieuwe verankeringsmethoden op.

Goede voorbeelden zijn:

  • Sock Fix, een unieke methode om prefab vloerplaten onzichtbaar te verankeren.
  • Seismic Connector, speciaal voor toepassingen in Groningen. Verankering verbonden met lintvoegwapening om gevels preventief te versterken tegen trillingen van de bodem.
  • HeliBar super 6, mechanisch zwaarder belastbare lintvoegwapening, dus meer constructieve veiligheid bij dezelfde 6 mm wapeningsdikte.

sockFix  seismc connector 2
                 Sock Fix                                    Seismic Connector

Dat de constructieve veiligheid op hoog niveau wordt gewaarborgd betekent dat alle reparaties getest en gegarandeerd kunnen worden. Met eigen engineers is Total Wall in staat vooraf aan te geven hoe de situatie aangepakt kan worden. Total Wall kan informatief met u doorspreken wat de oorzaak en gevolg zijn van de zichtbare gebreken in de buitenschil van het gebouw. In overleg en wanneer de situatie daarom vraagt, gaat Total Wall ter plaatse onderzoeken naar dieper gelegen oorzaken. Technisch onderbouwde en doorgerekende adviezen worden geschreven die samen met de kostenraming een volledig beeld geven van de oplossingen.

Voor de uitvoering van de werkzaamheden kunt u terecht bij speciaal opgeleide en getrainde bedrijven. Meer dan 200 specialisten werken volgens het uitgebreide Total Wall protocol waarbij regelmatig controle uitgevoerd wordt en metingen verricht worden om eventuele veranderingen in de situatie te kunnen garanderen.

Total Wall Concept stelt haar kennis en diensten beschikbaar aan eigenaren van gebouwen en woningen, commissies- samenwerkingsverbanden, architecten op het gebied van renovaties, speciaal als het gaat om oplossingen bij funderingsproblemen en constructieve veiligheid.

Total Wall, de echte gevelspecialisten vinden de oorzaak en de goede oplossing, gegarandeerd!!

 

Resultaatgericht samenwerken

Voor het mooi en duurzaam herstellen van uw vastgoed

Lees over onze passie

Kwaliteitsborging

Certificering van het werk, een garantie voor zowel de aannemer als de eigenaar!

Meer informatie

Gevelinspectie en onderzoek

Vind oorzaak en oplossing bij gevelproblemen en garandeer veiligheid

Gevelinspectie