Haastige spoed...

Het lijkt erop, dat we een vorstperiode deze winter wel kunnen vergeten, maar stormen doet het des te meer. En telkens kijk ik met verbazing naar de ontstane schade als de storm is uitgeraasd. In veel gevallen is deze schade te voorkomen.

Belangrijke aandachtspunten tijdens de bouw krijgen nog nauwelijks aandacht. Dat heeft veel te maken met de stelling:

‘Tijd mag niets kosten en niets mag tijd kosten’

Bij losgeraakte geveldelen kom ik veel stenen tegen die geen mortel bevatten. Tijdens de bouw is de mortel dus wel ‘verhard’, maar heeft zich niet aan de steen gehecht, terwijl dat juist de bedoeling is van deze ‘lijmverbinding’.

Levensduur
Het tijdstip waarop en de omstandigheden waaronder wordt gewerkt is van groot belang voor de levensduur van het bouwwerk. Soms kan het nodig zijn de stenen van te voren licht te bevochtigen. Vooral in zomerse, droge perioden kan dat belangrijk zijn.

Steen leveranciers adviseren wel om gebruik te maken van een ‘geconditioneerde’ opslag voor de op het werk aangevoerde stenen, maar ook daar heeft men, vaak vanwege ‘tijdsdruk’ te weinig aandacht voor.  Het zijn allemaal elementen waaraan in de dagelijkse praktijk nog nauwelijks aandacht voor is.

Een veel voorkomend praktijkvoorbeeld

Een veel voorkomend praktijkvoorbeeld

Hoekverbindingen
Ook hoekverbindingen laten nog wel eens te wensen over. Vooral bij het ‘intanden’ van hoekverbindingen wordt nog wel eens te weinig mortel toegepast.

Ik heb een metselaar wel eens horen opmerken dat de voeger wel zorgt voor een uiterlijk fraai ‘schandebedekkertje’. Men ziet immers toch niet wat erachter zit, of, anders gezegd, dat de benodigde metselmortel hier en daar ontbreekt.

Eigenschappen bouwmaterialen
Ook is er nog wel eens te weinig aandacht voor de bouwfysische eigenschappen van de desbetreffende bouwmaterialen. Problemen zoals scheurvorming en loszittende voegen kunnen ontstaan, doordat bouwmaterialen zijn samengevoegd met een afwijkend uitzettings- of krimpgedrag.

In veel gevallen kunnen we dat constateren bij metselwerk dat aan de bovenzijde is voorzien van een beton afdekker. De lintvoeg onder de afdekker blijkt na korte tijd al geen verbinding meer te maken met het onderliggende metselwerk.

Dit zijn ook de plaatsen waar mossen zich graag nestelen. Bij hun groei scheiden mossen zuur af waardoor de mortel wordt aangetast/opgelost. Het leidt ertoe dat:

‘Voegen verdwijnen waar mossen verschijnen’

Henk Mulder

 

Resultaatgericht samenwerken

Voor het mooi en duurzaam herstellen van uw vastgoed

Lees over onze passie

Kwaliteitsborging

Certificering van het werk, een garantie voor zowel de aannemer als de eigenaar!

Meer informatie

Gevelinspectie en onderzoek

Vind oorzaak en oplossing bij gevelproblemen en garandeer veiligheid

Gevelinspectie