Lezen en begrijpen van offertes

Het huis van de familie Buinema* was kort voor de Tweede Wereldoorlog gebouwd. De oorspronkelijke kleur van de bakstenen was inmiddels geheel verdwenen. De kwaliteit van het voegwerk liet hier en daar sterk te wensen over en was, vooral op westzijde, gedeeltelijk verdwenen. Ook waren hier en daar scheuren in het metselwerk geconstateerd. Kortom, de woning kon wel een grondige opknapbeurt gebruiken.

Wie is de beste?

De heer en mevrouw Buinema zijn 76 en 74 jaar. De computer is voor hen nog steeds een wereldvreemd apparaat, maar toch hadden ze eens ‘rondgsnuffeld’ op internet. Ze hadden prachtige foto’s gevonden van zogeheten ‘voor/na’-situaties en iedere aanbieder vond zichzelf beter dan alle andere aanbieders.

Foto van huis van bakstenen

Vergelijking van offertes

De heer Buinema had twee bedrijven om een offerte gevraagd. Bedrijf A had via de opsomming van problemen die de heer Buinema had verstrekt en via Google Earth al een prijs weten te bepalen (€ 9.000,00) en vond het niet nodig de problematiek ter plaatse te bekijken. Bedrijf B was wel 10 minuten op bezoek geweest en had vervolgens opgemerkt, dat het ging om een fluitje van een eurocent, maar in de offerte stond toch een bedrag van € 13.000,00.

Kwaliteit is een optelsom van kennis en kunde

Waterwerend?

Ook wilden de beide echtelieden de gevels, na alle herstelwerkzaamheden, een waterwerende behandeling laten geven. Bedrijf A noemde dat ‘imprenjeren’ en zo stond het ook in de offerte vermeld. De heer Buinema had ook iets gelezen over scheurherstel en dat hiervoor zogeheten wokkels werden gebruikt. Daarnaast werd in de internetverhalen gesproken over kwalitatief goede en minder goede wokkels.

Wokkels?

Gezien de lettersamenstelling van mijn voor- en achternaam, ben ik altijd zeer alert als ik deze lettercombinatie tegenkom. Zowel bedrijf A als B vonden het wokkelverhaal maar flauwekul. Scheuren smeerde je dicht met cement, punt uit. In beide offertes stond vermeld, dat de ‘directie’ zich niet aansprakelijk stelde voor allerhande calamiteiten. Men bedoelde daarmee, dat Buinema niet moest ‘zeuren’ als er onverhoopt iets fout ging.

Aansprakelijkheid

Nu had de heer Buinema ooit de lagere school met succes doorlopen en had toen al geleerd, dat de zin: ‘De directie stelt zich (zichzelf) niet aansprakelijk…’ een flauwekulzin is. Eigenlijk zou daar moeten staan: ‘De directie aanvaard geen aansprakelijkheid…’ en dat is heel iets anders. Maar daar hadden A en B nog nooit van gehoord. Beide offertes zijn vanwege hun knulligheid in het ronde archief (prullenmand) van de heer Buinema verdwenen.

Een heldere offerte is stap één

Via een relatie kwam ik met de familie Buinema in contact en heb ze vervolgens in contact gebracht met Total Wall. Op basis van mijn ervaringen weet ik, dat dit bedrijf wél beschikt over professionele medewerkers en weet hoe je gevels professioneel moet herstellen en desgewenst kunt beschermen. Ik heb inmiddels begrepen, dat de familie Buinema uitermate tevreden is over de verrichte werkzaamheden.

* gefingeerde naam

Henk Mulder

 

Resultaatgericht samenwerken

Voor het mooi en duurzaam herstellen van uw vastgoed

Lees over onze passie

Kwaliteitsborging

Certificering van het werk, een garantie voor zowel de aannemer als de eigenaar!

Meer informatie

Gevelinspectie en onderzoek

Vind oorzaak en oplossing bij gevelproblemen en garandeer veiligheid

Gevelinspectie