Metselen en voegen of boetseren?

Het is een fraaie villa van vier jaar oud en de gevels bestaan voornamelijk uit rode handvormstenen. Direct na de oplevering verschenen hier en daar witte vlekken. De aannemer had gezegd, dat dit ‘na verloop van tijd’ vanzelf zou verdwijnen. Maar we zijn nu vier jaar verder en het is eigenlijk alleen maar erger geworden.

Salpeteruitslag?

Er was de eigenaar verteld, dat het iets had te maken met salpeteruitslag en dat je dat bij nieuwbouw heel vaak tegenkomt. Maar de eigenaar kon niets met deze mededeling en had mij gevraagd hier eens naar te kijken en of ik hem vervolgens van deze witte uitslag af kon helpen.

Testen en daar de behandelmethode op afstemmen

Laten we beginnen met het feit dat de uitslag niets met salpeter heeft te maken. Salpeteruitslag komt voornamelijk voor in de omgeving van veestallen (mest), oude burchten en begraafplaatsen. Aan de hand van relatief eenvoudige testen is vast te stellen waar we mee hebben te maken en dáár moet de behandelmethode dan ook op worden afgestemd.

Maar dan moet e.e.a. wel worden vastgesteld door iemand met kennis van zaken. Iemand die u op begrijpelijke wijze kan uitleggen wat er nu precies aan de hand is. Door alleen ‘goede bedoelingen’ is in de loop der jaren al veel schade ontstaan.

Voegwerk

Ook het voegwerk van de gevels laat hier en daar te wensen over. Een test ter plaatse maakte duidelijk dat we hebben te maken met een steensoort die een relatief hoog sulfaatgehalte bevat. Daar moet men bij de mortelkeuze rekening mee houden. Zo niet, dan kan er later schade ontstaan aan voegwerk en steen.

In de dagelijkse praktijk blijkt, dat hier vaak geen rekening mee wordt gehouden. Metselen en voegen wordt nog wel eens gezien als een vorm van boetseren. Als die stenen maar aan elkaar plakken nietwaar?

voegwerk, voegen

Cement is cement… toch?

Men vindt het wel vanzelfsprekend, dat voor het verbinden van houtdelen houtlijm wordt gebruikt. Maar cement is immers cement en dat ‘plakt’ immers altijd, is een uiterst onterechte visie die ik nog wel eens hoor. Dat hier vaak de basis ligt voor veel, naderhand optredende, problemen, wordt nog wel eens vergeten. De uitslag is inmiddels verwijderd en het voegwerk op de juiste wijze hersteld.

Vakkennis en gevels

Kwalitatief hoogwaardig metselen, voegen en desgewenst herstellen dan wel behandelen, zijn specialismen die men niet aan Beun de Haas moet overlaten. Laat uitsluitend vertrouwde vakmensen aan uw gevels werken. Mensen die met u ‘op dezelfde golflengte’ zitten.

Een goede relatie bestaat immers bij de gratie van goede communicatie.

Henk Mulder

 

Resultaatgericht samenwerken

Voor het mooi en duurzaam herstellen van uw vastgoed

Lees over onze passie

Kwaliteitsborging

Certificering van het werk, een garantie voor zowel de aannemer als de eigenaar!

Meer informatie

Gevelinspectie en onderzoek

Vind oorzaak en oplossing bij gevelproblemen en garandeer veiligheid

Gevelinspectie