Onderweg…

Wie ‘verre’ reizen maakt en vooral veel bouwkundige problemen en detailleringen heeft mogen beoordelen, kan veel verhalen. Het ligt in de bedoeling om van deze rubriek een reeks te maken waarin meer of minder herkenbare zaken/problemen kort worden benoemd en besproken.

foto onderweg 1 16-4-2013

Wat is een trasraam?
De projectleider keek mij enigszins bevreemd aan, toen ik hem vroeg waarom er in ‘zijn’ project (nieuwbouw met een houten vloeren) geen trasraam was toegepast. Hij fronste de wenkbrauwen en zei, dat hij even heel diep moest nadenken. Vervolgens vroeg ik hem of een trasraam van binnen naar buiten opengaat of omgekeerd. Terwijl de projectleider een keuze wilde maken, schoot de aanwezige metselaar in de lach en wilde antwoord geven.

Ik hield mijn vinger voor de mond en maakte duidelijk, dat ik eerst nog een tweede vraag wilde stellen, alvorens er antwoord werd gegeven en vroeg aan de projectleider of hij mij kon vertellen of een trasraam van binnen naar buiten opengaat of omgekeerd. Hij neigde naar de eerste mogelijkheid. We (de metselaar en ik) wisten hem ervan te overtuigen, dat een trasraam een raamwerk is waarop iets wordt gebouwd en niets heeft te maken met iets dat je kunt openen en/of sluiten.

Zo’n trasraam bestaat/bestond uit een laag stenen van harde/gesloten structuur, bedoeld om optrekkend water tegen te gaan. In de tijd, dat er nog houten vloeren werden toegepast, was het belangrijk, dat optrekkend water niet in contact kwam met het hout van de vloeren.

Wat is een Rollaag?
Ook de term ‘rollaag’ blijkt niet bij iedereen bekend te zijn. Een rollaag bestaat uit een aantal stenen die op hun kant zijn gemetseld als afdekking van een muur of een laag onder een kozijn. Er ‘rolt’ dus niets.

Afdekkers?
Ik kom ook vaak andere vormen van afdekkers tegen. In veel gevallen gaat het dan om afdekkers van beton, al dan niet voorzien van een ‘waterhol’. Hierbij gaat vaak iets fout. Of de kitnaden gaan craqueleren (scheuren), of er is geen overstek toegepast. De bovenste lintvoeg (horizontale voeg), direct onder een betonafdekker, ligt meestal los (door verschillen in uitzettingscoëfficiënt tussen metselwerk en beton), waardoor hemelwater kan binnendringen via plaatsen die daar niet voor zijn bedoeld en dat kan dan weer leiden tot scheurvorming in het metselwerk.

Henk Mulder

 

Resultaatgericht samenwerken

Voor het mooi en duurzaam herstellen van uw vastgoed

Lees over onze passie

Kwaliteitsborging

Certificering van het werk, een garantie voor zowel de aannemer als de eigenaar!

Meer informatie

Gevelinspectie en onderzoek

Vind oorzaak en oplossing bij gevelproblemen en garandeer veiligheid

Gevelinspectie