Reinigen in de praktijk

Het komt maar al te vaak voor, dat een goedbedoelde gevelreiniging te wensen overlaat.

3.000 verschillende soorten baksteen
Een ‘grote beurt’ met een hogedrukreiniger is in veel gevallen niet voldoende. De oorzaak is gelegen in het feit, dat we in de praktijk hebben te maken met wel ruim drieduizend verschillende soorten baksteen.

Oorzaken van verontreiniging
Lang niet alle visuele verontreinigingen zijn ontstaan door atmosferische-, industriële- en weersinvloeden. Soms komt de vervuiling vanuit de steen. De desbetreffende steensoort bevat dan stoffen die oorspronkelijk al in de klei hebben gezeten en die zelfs na het bakproces naar buiten treden (migreren), mede onder invloed van hemelwater dat de gevel is binnengedrongen.

Metaaldeeltjes
Het zijn vooral de lichtgekleurde steensoorten die de laatste jaren veel worden toegepast en al vrij kort na de oplevering een soort grauwsluier gaan vertonen. De verontreiniging bestaat vaak uit metaaldeeltjes die zich in de klei bevinden.

Vakwerk
Het reinigen met een chemisch sapje geeft dan meestal niet het gewenste resultaat. Stralen met behulp van de fijnste gradatie olivinezand en uitgevoerd door een vakman met de nodige ervaring, kan dan nog uitkomst bieden. Naast het reinigen is het in die gevallen belangrijk om ook goed te kijken naar de bouwkundige detailleringen.

poreuse muur

Voorkomen is beter dan genezen
Voorkomen moet worden, dat hemelwater de gevel binnendringt via plaatsen die daar niet voor zijn bedoeld. Venijnige plaatsen zijn onder meer de rollagen, waterslagen en de daktrimmen. Bij rollagen laat de kwaliteit van het voegwerk vaak te wensen over. Het voegwerk is in die gevallen vaak te poreus.

Welk reinigingsmiddel?
Als de verontreiniging van de gevel niet van binnenuit komt, kan worden overwogen een aangepast reinigingsmiddel te gebruiken. Een proefvlak zetten valt aan te bevelen. Als wordt gekozen voor een alkalisch reinigingsmiddel, kies dan altijd voor een middel op basis van kaliloog (kaliumhydroxide) in plaats van natronloog (natriumhydroxide). Daarnaast kan het best worden gekozen voor een verdikt product i.p.v. een vloeistof. Een verdikt product werkt daar waar het nodig is, namelijk aan het oppervlak en dringt niet in de steen.

Henk Mulder

P.s. 
Natronloog vormt met stoffen, uit de steen natriumsulfaat en dat heeft een extreem hoog uitzettingsgehalte en dus kan de steen gaan schilferen. Natronloog is ook veel agressiever.  Van natronloog en vet maak je harde zeep en van kaliloog en vet krijg je zachte (groen) zeep. Natronloog is wel goedkoper, maar is dus niet altijd aan te bevelen.

Wilt u uw gevel(s) reinigen?  Neem dan contact op met één van onze dealers.  Dan weet u meteen dat u voor vakwerk kiest!

 

Resultaatgericht samenwerken

Voor het mooi en duurzaam herstellen van uw vastgoed

Lees over onze passie

Kwaliteitsborging

Certificering van het werk, een garantie voor zowel de aannemer als de eigenaar!

Meer informatie

Gevelinspectie en onderzoek

Vind oorzaak en oplossing bij gevelproblemen en garandeer veiligheid

Gevelinspectie