Schone gevels, maar voor hoe lang?

Naast het herstellen van gescheurde geveldelen en voegreparatie, bestaat ook vaak de wens iets te laten doen aan de esthetica van de gevel. In de praktijk komt het vaak voor, dat opdrachtgevers al na korte tijd teleurgesteld zijn over het reinigingsresultaat.

Te vaak komt het nog voor, dat familieleden van Beun de Haas worden ingeschakeld. Deze lieden hebben het altijd over een ‘zacht prijsje’, maar vergeten erbij te vertellen, dat ze niet worden gehinderd door enige kennis en kunde (vaardigheid). Aan alleen ‘goede bedoelingen’ zijn al hele volksstammen gestorven en complete gevels naar de filistijnen geholpen. En dan heb ik het nog niet eens over die situaties waar zelfs de goede bedoelingen hebben ontbroken.

Vervuilde keukens

Met enige regelmaat moet ik constateren, dat het reinigingsresultaat al na enkele jaren niet meer zichtbaar is. Vaak heeft dit te maken met de soort steen die is gereinigd, tezamen met de bouwkundige detailleringen van het desbetreffende pand.

Let op bij daktrimmen
Over het algemeen kan worden gesteld, dat gevels, afgewerkt met daktrimmen, nog wel eens problemen willen opleveren. Het zijn dan met name de stuitnaden, dus daar waar twee uiteinden elkaar raken, de oorzaak zijn van binnentredend hemelwater. Het zijn ook de plaatsen waar de zogeheten Chinese snorren ontstaan waar we het al eerder over hebben gehad.

Lichtgekleurde, wit of gele bakstenen
Het is nu dit hemelwater dat als transportmiddel dient voor stoffen in de steen, maar ook in de mortel en die vervolgens naar het oppervlak worden getransporteerd. We komen dit vooral tegen op lichtgekleurde, wit of gele bakstenen. Honderdduizenden woningen uit de jaren zeventig en later lijden aan dit euvel.

Een gevel voorzien van een overstek
Dezelfde stenen, maar dan uitgevoerd in een gevel die is voorzien van een overstek, blijven er vele jaren netjes uitzien. Chemische middelen om te reinigen zijn voor dit soort vervuilingen, die dus van binnen naar buiten zijn getreden en niets hebben te maken met milieuargumenten, meestal niet geschikt.

Laat dit werk altijd over aan professionele gevelbehandelaars. Zij kunnen beoordelen op welke wijze en met welke middelen de gevels moeten worden gereinigd. Zij kennen de steensoorten, plus de specifieke eigenschappen ervan en kunnen adviseren over eventuele, vaak kleine, bouwkundige detailleringe en aanpassingen, zodat de gevels over een lange reeks van jaren een aantrekkelijk aanzien blijven vertonen.

Henk Mulder

 

Resultaatgericht samenwerken

Voor het mooi en duurzaam herstellen van uw vastgoed

Lees over onze passie

Kwaliteitsborging

Certificering van het werk, een garantie voor zowel de aannemer als de eigenaar!

Meer informatie

Gevelinspectie en onderzoek

Vind oorzaak en oplossing bij gevelproblemen en garandeer veiligheid

Gevelinspectie