Chemie, de basis van goede én slechte resultaten

Naast zuren en logen bestaan er ook goochemologen. Ik heb hier al eens eerder over geschreven over Goochemooog. Lieden die aan uw gevel werken en niet worden gehinderd door enige kennis en daarbij sapjes gebruiken van onbekende samenstelling en oorsprong. 

Witte uitslag op metselwerk

Onlangs kwam ik weer eens zo’n mannetje tegen. Hij was verwoed aan het poetsen met een borstel en een ‘sapje’ op vrij nieuw metselwerk. Hij trachtte de witte uitslag te verwijderen, maar dat lukte niet. Hij droeg geen beschermende handschoenen en ook zijn rood aangelopen hoofd was niet afgeschermd. Zelfs een veiligheidsbril was hem te veel.

Wondersapjes

Op mijn vraag waar hij mee werkte, kreeg ik als antwoord, dat het een wondersapje was. Het werkte volgens hem altijd, alleen vandaag liet het middel hem in de steek. Ook van de verpakking werd ik niet wijzer, want de etikettering was verwijderd. Op mijn aandringen belde hij de leverancier van het wondermiddel, die hem vertelde dat het middel bestond uit ‘amminiumzuur, aangevuld met versterkende ingrediënten’.

Vlekken op natuursteen, maar ook op je handen en armen

Wat die ‘versterkende ingrediënten’ waren, wilde de leverancier niet vertellen. Dat was fabrieksgeheim. Het was hem wel opgevallen, dat het spul op natuursteen vervelende vlekken veroorzaakte. Vlekken die hij niet wist te verwijderen. En ja, die vlekken op zijn handen en armen kwamen ook door dat spul, maar die trokken na enkele dagen wel weer weg.

Chemie, de basis van goede én slechte resultaten

Het is verbijsterend te moeten constateren, dat op deze wijze uitgevoerde werkzaamheden nog steeds voorkomen. Nee, het mannetje had nog nooit gehoord van het ‘Chemiekaartenboek’. Ik haalde het uit de auto en liet hem zien, dat amminiumzuur helemaal niet bestaat.

Chemie kaartenboek

In alfabetische volgorde worden meer dan 1.400 enkelvoudige (zuivere) stoffen behandeld. Op de kaart staat de informatie die nodig is om veilig met chemicaliën te kunnen werken. Elke kaart vermeldt alle eigenschappen van een stof die uit het oogpunt van veiligheid van belang zijn.

Chemie kaartenboek

Chemische gegevens

Het Chemiekaartenboek is niet alleen bedoeld voor chemici, brandweer, apotheken, ziekenhuizen en laboratoria, maar voor iedereen die direct met chemicaliën werkt. Het boek kost wel een paar centen (€ 740,00 – 30ste uitgave van 2015 – Sdu uitgevers) maar u hoeft het niet elk jaar te ‘verversen’.  Naast de nieuwste etiketteringsgegevens vindt u informatie over medische inzichten en chemische gegevens.

R- en S-zinnen

Ook enig inzicht in de zogeheten R- en S-zinnen zijn niet onbelangrijk. Staat er op een etiket bijvoorbeeld R49 en S30, dan ‘vertelt’ het boek u, dat dit spul kanker kan veroorzaken bij inademing (R49) en dat u er nooit water op mag gieten (S30).

Bij elke vorm van twijfel over toe te passen middelen kunt u beter een professioneel bedrijf inschakelen. Uw gezondheid en veiligheid zijn dat zeker waard!

Henk Mulder

 

Resultaatgericht samenwerken

Voor het mooi en duurzaam herstellen van uw vastgoed

Lees over onze passie

Kwaliteitsborging

Certificering van het werk, een garantie voor zowel de aannemer als de eigenaar!

Meer informatie

Gevelinspectie en onderzoek

Vind oorzaak en oplossing bij gevelproblemen en garandeer veiligheid

Gevelinspectie