Herstelgarantie

Alle activiteiten tijdens een project worden van begin tot eind geregistreerd door middel van een uitgebreid technisch controleproces. Deze gedetailleerde documentatie waarborgt dat alle aspecten van elk project worden vastgelegd, zodat een uitgebreid dossier ontstaat voor eventuele toekomstige referentie.

herstelwerkzaamheden

Gedetailleerde onderzoeksinformatie wordt vastgelegd in een TGS Totalwall garantie schema, dat een centrale rol speelt in de projectdocumentatie.

Het TGS bevat belangrijke informatie over het bouwwerk zoals het type constructie en de gebruikte materialen, de contactgegevens van alle betrokken partijen, onderzoeken op de locatie, andere rapporten, een probleemdiagnose inclusief projecttekeningen en foto's, reparatiespecificaties, de gegevens van de aannemer en alle relevante datums.

Het werk wordt in het algemeen (maar niet uitsluitend) uitgevoerd door een lid van het nationale netwerk van volledig opgeleide Erkende Installateurs van Total Wall, die jarenlange ervaring hebben met structureel herstelwerk en geregistreerd zijn bij de verzekeraars van Helifix.

De planmatige reparaties worden gedekt door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Helifix en er zijn garanties van 10 jaar beschikbaar, via de Erkende Installateur en afgetekend door TotalWall, voor de uitgevoerde herstelwerkzaamheden.

Voor nog meer zekerheid en gemoedsrust bij wat naar onze mening het meest gedetailleerde en compleetste reparatieproces op de markt is, wordt elke garantie tevens onderschreven door de CPA (Consumer Protection Association).

Fase 1 – Onderzoek:
Het bouwwerk wordt grondig onderzocht door TotalWall of een van zijn Erkende Installateurs om de situatie te beoordelen en de aard van het probleem vast te stellen.

Fase 2 – Diagnose:
De exacte oorzaak (of oorzaken) van het probleem worden zorgvuldig vastgesteld door een ervaren ingenieur. Dit is essentieel voor de ontwikkeling van een passende oplossing.

Fase 3 – Ontwerp en specificatie:
Een ingenieur van TotalWall ontwikkelt het meest geschikte programma voor reparatie van de vastgestelde defecten en een kosteneffectief herstel van de structurele integriteit met een minimale verstoring van de constructie van het bouwwerk.

Fase 4 – Offerte:
De reparaties worden aanbesteed om de beste prijs te verkrijgen voor de klant, die rechtstreeks onderhandelt met de aannemer zonder tussenkomst van TotalWall.

Fase 5 – Installatie:
De reparaties, zoals gespecificeerd in het planmatige ontwerp van TotalWall, worden normaal gesproken uitgevoerd door een van de volledig opgeleide Erkende Installateurs van TotalWall. Deze bestrijken gezamenlijk het hele land.

Fase 6 - Garanties:
Er zijn door verzekeringen gedekte garanties van 10 jaar beschikbaar. Deze omvatten ontwerp, producten en installatie en worden onderschreven door de CPA (Consumer Protection Association). De garanties vormen een aanvulling op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Helifix.

Onze Erkende Installateurs zijn geselecteerd op basis van de kwaliteit van hun werk en hun knowhow, en zijn opgeleid in het gebruik van Helifix-producten. Hun erkende status vormt het bewijs dat ze worden ondersteund door TotalWall en Helifix, de marktleiders.

Indien de werken volgens TGS uitgevoerd worden, wordt er door Total Wall standaard 5 jaar garantie gegeven en kan er via TotalWall 10 - 25 jaar verzekerde garantie afgegeven worden.

Meer informatie?
Bel ons vrijblijvend 088 - 111 25 25

Of maak gebruik van onderstaand contactformulier.

Onderzoek, trainingen en bedrijfscertificeringen

Wij delen onze expertise in het Total Wall Opleidingscentrum

Ga naar Total Wall Opleidingscentrum

Kwaliteitsborging

Certificering van het werk, een garantie voor zowel de aannemer als de eigenaar!

Meer informatie

Gevelinspectie en onderzoek

Vind oorzaak en oplossing bij gevelproblemen en garandeer veiligheid

Gevelinspectie