Uitvoeringsrichtlijn (URL) als kwaliteitsborging

Verschillende door ons opgeleide bedrijven zijn ook gecertificeerd om werkzaamheden volgens geldende uitvoeringsrichtlijnen uit te voeren.

De certificering heeft tot doel om een kwaliteitsimpuls aan de markt van voegwerk, impregneren en spouwanker herstel te geven.

kwaliteitsborging

Het certificaat werd uitgereikt door Ikob-BKB. Alle werken die worden uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf worden gemeld bij Ikob-BKB, die steekproefsgewijs controleert of deze projecten aan de eisen voldoen. De opdrachtgever kan controleren of het werk is aangemeld. Met deze kwaliteitsborging zijn opdrachtgevers verzekerd van een goede applicatie.

Objectieve eisen                                  

De KOMO-certificaten zijn afgegeven op basis van de Beoordelingsrichtlijn (BRL) en de Uitvoeringsrichtlijn (URL). In deze richtlijnen staan objectieve eisen voor de uitvoering van de werkzaamheden en voor de externe controle door Ikob-BKB. 

Dit wint de branche ermee

Met deze eigenschappen kan niet alleen naadloos worden voldaan aan een nieuw stelsel onder de Wet kwaliteitsborging (Wkb), maar kunnen bouwpartijen vooral:

  • bouwkwaliteit bevorderen
  • faalkosten beslissend verlagen
  • verzekeringsmogelijkheden garanderen

Vraag ons welke opgeleide bedrijven volgens de geldende BRL/URL werken.

Meer informatie?
Bel ons vrijblijvend 088 - 111 25 25

Of maak gebruik van onderstaand contactformulier.

Onderzoek, trainingen en bedrijfscertificeringen

Wij delen onze expertise in het Total Wall Opleidingscentrum

Ga naar Total Wall Opleidingscentrum

Kwaliteitsborging

Certificering van het werk, een garantie voor zowel de aannemer als de eigenaar!

Meer informatie

Gevelinspectie en onderzoek

Vind oorzaak en oplossing bij gevelproblemen en garandeer veiligheid

Gevelinspectie