Nieuwsoverzicht

Blogs en nieuws uit de wereld van TotalWall

Via ons blogs leert u ons bedrijf steeds beter kennen. 

Iedereen zegt te streven naar kwaliteit. Laten we ons hier beperken tot het kwalitatief behandelen van gevels. Vaak worden als resultaat gouden bergen beloofd, terwijl in de praktijk de hoogte van Mirnser Klif (Gaasterland) nauwelijks wordt overschreden. Nu is het daar in Zuidwest Friesland ook mooi, maar wel totaal anders dan de omgeving van de Mont Blanc. 

Lees meer

Enkele jaren geleden schreef de kunsthistoricus Norman Vervat een artikel met als kop: “Gevelrenovatie gevaar voor gevels” en als ‘subkop’ “Onkunde viert hoogtij bij ‘specialisten’”. Ik heb daar toen in het magazine CleanTotaal uitvoerig op gereageerd.

Lees meer

Constructieve veiligheid is een belangrijk thema in de bouw. Tijdens het bouwproces wordt veel tijd en aandacht besteed aan de constructie. Deze zal de veiligheid moeten borgen voor mens en omgeving. Door de jaren heen worden alle constructies op de proef gesteld. Of het nu door het gebruik is of door omgevingsfactoren er zullen situaties ontstaan dat een ingreep in de constructie noodzakelijk is.

Lees meer

20 en 21 mei waren spannende dagen… Total Wall had samen met Strackee verschillende bijdragen in de strijd voor de VAKWERKprijs van de NAM aangeleverd en had gezien de goede reacties op de testwoningen die zij had voorzien van preventieve bewapening een grote kans om ook daadwerkelijk deze prijs te winnen. Bouwadviesbureau Strackee behaalde deze prijs en daar feliciteren we ze van harte mee!

Lees meer

Total Wall Concept geeft de beste oplossingen wanneer de buitenschil van een gebouw gebreken vertoont. Door verankering op slimme, efficiënte en nagenoeg onzichtbare methodes worden constructies opnieuw met elkaar verbonden. Een duurzame methode met producten die stuk voor stuk voldoen aan CE normen en waar nodig KOMO gecertificeerd zijn.

Lees meer

Het is een fraaie villa van vier jaar oud en de gevels bestaan voornamelijk uit rode handvormstenen. Direct na de oplevering verschenen hier en daar witte vlekken. De aannemer had gezegd, dat dit ‘na verloop van tijd’ vanzelf zou verdwijnen. Maar we zijn nu vier jaar verder en het is eigenlijk alleen maar erger geworden.

Lees meer

Het huis van de familie Buinema* was kort voor de Tweede Wereldoorlog gebouwd. De oorspronkelijke kleur van de bakstenen was inmiddels geheel verdwenen. De kwaliteit van het voegwerk liet hier en daar sterk te wensen over en was, vooral op westzijde, gedeeltelijk verdwenen. Ook waren hier en daar scheuren in het metselwerk geconstateerd. Kortom, de woning kon wel een grondige opknapbeurt gebruiken.

Lees meer

Het is een appartementencomplex uit de jaren ‘70 van de vorige eeuw. Er was even overwogen om de hele zaak te slopen en tot nieuwbouw over te gaan, maar uiteindelijk werd toch gekozen voor een grondige renovatie. Er waren verschillende offertes aangevraagd en ‘natuurlijk’ werd gekozen voor de meest gunstige aanbieding. Maar het lezen van een ‘gunstige’ aanbieding wil niet zeggen, dat je eventuele ‘verborgen’, nadelige consequenties hebt begrepen.

Lees meer

Kijken en zien

Je kunt naar een bouwwerk kijken, een probleem herkennen, maar dat wil niet zeggen dat je ook direct de oorzaak ziet. Je ziet bijvoorbeeld scheurvorming (en niet alleen in Groningen), slecht voegwerk, natte plekken of uitbloeiingen. Soms zijn er meer gegevens nodig.

Lees meer

Wist je dat we bijna dagelijks worden geconfronteerd met taalkundige misvattingen, of met beschrijvingen die tot misvattingen dan wel schade kunnen leiden? We spreken niet alleen meer over kwaliteit, de optelsom van kennis en kunde, maar in bijna alle technische beschrijvingen, zowel in bestekken als in offertes en productinformatiebladen komen we tegenwoordig de term ‘duurzaam’ dan wel ‘duurzaamheid’ tegen.

Lees meer

Onderzoek, trainingen en publicaties

Alles op 1 plek in het Total Wall Opleidingscentrum

Ga naar Total Wall Opleidingscentrum

Kwaliteitsborging

Certificering van het werk, een garantie voor zowel de aannemer als de eigenaar!

Meer informatie

Gevelinspectie en onderzoek

Vind oorzaak en oplossing bij gevelproblemen en garandeer veiligheid

Gevelinspectie